Rozległ się bojkowski głos Bieszczadu

Podkarpacie zyskało nowe oblicze wokalne w osobie Darii Kosiek oraz niepowtarzalne brzmienie w postaci zespołu Wernyhora. Owa utalentowana artystka sceny folkowej i stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainicjowała niezwykły projekt muzyczny pn. „Bojkowski głos Bieszczadu”. Jest to początek procesu przywrócenia pamięci o muzycznym dziedzictwie Bieszczadów, dzięki któremu można już zaobserwować twórcze podejście do dawnej bojkowskiej muzyki. Efekty pracy Darii Kosiek i Wernyhory są już dostępne w sieci.

Bojkowski głos Bieszczadu

„Bojkowski głos Bieszczadu” to projekt mający na celu odtworzenie dawnych pieśni bojkowskich i pokazanie ich w nowych interpretacjach. Aranżacje nawiązują do tradycji, ale włączają również elementy twórczego do niej podejścia – stąd akompaniament liry korbowej oraz vielli i violi da gamba.

„Nasze działania to tyko początek długiej drogi przywracania Bieszczadowi jego muzycznego dziedzictwa.“

wyjaśnia Daria Kosiek – artystka i inicjatorka projektu

Bojkowski folklor muzyczny opiera się na unikalnych i często archaicznych pieśniach opowiadających o miłości, zdradzie, codziennym trudzie, mitycznych wierzeniach dawnych mieszkańców Bieszczad – Bojków.

Bieszczady – obecnie najbardziej rozpoznawalna marka województwa podkarpackiego, w przeszłości były jednym z najgęściej zasiedlonych obszarów Rzeczpospolitej. W wyniku tragicznego konfliktu zostały objęte przymusowymi wysiedleniami jego mieszkańców, w tym głównie Bojków. Po dawnych miejscowych pozostały nieliczne ślady: toponimy, ruiny zabudowań i cerkwi oraz cmentarzy, zdziczałe sady. Wysiedleni siłą rzeczy zabrali z sobą swą kulturę, wierzenia, język, ale także przepiękne pieśni.

Bojkowskie głosy Bieszczadu

Inicjatywa „Bojkowskie głosy Bieszczadu” jest muzycznym przypomnieniem kultury i tradycji Bojków. W jej efekcie opracowano 3 utwory, w tym: „Czorniuszko, Duszko” (bojkowska pieśń wiosenna), „Oj u divojky” (tradycyjna bojkowska kolęda życząca) i „Na wysokiej połoninie” (tradycyjna pieśń bojkowska).

Zespół Wernyhora w osobach: Darii Kosiek (śpiew), Anny Oklejewicz (vielle, viola da gamba) i Macieja Harny (lira korbowa, aranżacja), opracował pieśni w nowych aranżacjach muzycznych, nieodbiegających jednak od tradycyjnego wykonania.

Projekt „Bojkowski głos Bieszczadu” został zrealizowany w ramach programu „Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020, a 12.12.2020 został nagrodzony na XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe w Lublinie Nagrodą Główną oraz Nagrodą Publiczności.

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy i utwory z pieśniami są dostępne na stronach m. in. https://glosbieszczadu.pl/

Kanał Youtube Darii Kosiek: https://www.youtube.com/channel/UCaSiQvTyU8uMoCaXZNYaU0w
Soundcloud: https://soundcloud.com/daria_kosiek/
Facebook: https://www.facebook.com/glosbieszczadu

Do posłuchania utwór pt. „Czorniuszko, duszko“ Bojkowski głos Bieszczadu